Fotorelacje

Historie z budowy farm o mocy do 1 MW.