Historie dobrej współpracy

Budowa farmy to historia współpracy z Inwestorem, z podwykonawcami, ze społecznością lokalną, z administracją.

Inwestycje w powiecie Ostrołęckim i Makowskim północnego Mazowsza realizowaliśmy na przestrzeni 2018/2019 roku. Zima nie jest najlepszym czasem dla budowy, a podmokły, łąkowy teren ponadto sprawiał nam wiele trudności. Inwestycję zrealizowaliśmy bardzo sprawnie, dzięki profesjonalizmowi wszystkich ekip budujących w tym samym czasie 15 obiektów w 9 lokalizacjach.

Kluczem do sukcesu są ludzie – doświadczone ekipy w palowaniu, montażu konstrukcji, paneli, w pracach kablowych, podłączeniu trafostacji. W szczytowym momencie na naszych budowach pracowało blisko 150 osób. Zapełniliśmy lokalne miejsca noclegowe, można nas było spotkać na stacji, w restauracji, u fryzjera, w kolejce do kasy w markecie. Na budowie mieszały się języki, polski z ukraińskim, rumuński z rosyjskim, angielski z niemieckim. Nakładły się na siebie doświadczenia osób pracujących w Skandynawii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Rozpoznawano nas w Urzędach, sklepach, nawiązaliśmy wiele miłych relacji, korzystając z zasobów lokalnych, dzieląc się wiedzą, wzbudzając zainteresowanie fotowoltaiką, okazując szacunek do lokalnej społeczności Kurpiowszczyzny.

Elektrownia fotowoltaiczna, powiat makowski
Elektrownia fotowoltaiczna, powiat ostrołęcki