Skip to main content

Kariera

Sprawdź kogo aktualnie szukamy:

Specjalisty ds. weryfikacji terenu i uzyskiwania decyzji administracyjnych dla farm fotowoltaicznych

Osoba na stanowisku specjalisty ds. weryfikacji terenu będzie odpowiedzialna za weryfikację gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych jak i za prowadzenie procesu administracyjnego.

Zakres obowiązków:

 • Twórczy udział w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych dla farm fotowoltaicznych
 • Analiza lokalizacji dla farm fotowoltaicznych – możliwość uzyskania PnB oraz Warunków Przyłączenia
 • Sporządzanie załączników do wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych wraz z opisem części technicznej
 • Inne prace techniczne z zakresu dewelopowania i realizacji elektrowni fotowoltaicznych
 • Kontakt bieżący z klientem
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej
 • Aktywne pozyskiwanie gruntów na terenie Polski.

Wymagania kompetencyjne:

 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Doświadczenie w sektorze energii odnawialnej oraz branży fotowoltaicznej
 • Wykształcenie wyższe techniczne związane z budownictwem, energetyką, odnawialnymi źródłami energii
 • Umiejętność korzystania z programu Auto CAD, Geoportal, z programów pakietu Office (Word, Excel),
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z klientem
 • Dokładność, terminowość, dobra organizacja pracy, raportowaniem z postępów prac
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Mile widziana znajomość regulacji prawnych i przepisów wykonawczych związanych z realizacją inwestycji
 • Prawo jazdy kategorii B i zdolność do samodzielnych wyjazdów w teren.

Oferujemy:

 • Udział w tworzeniu różnorodnych i ciekawych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • Rozwój osobisty w realizacji ambitnych projektów OZE, realizowanych zespołowo
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Przyjazną i bardzo dobrą atmosferę w pracy
 • Trwałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin po okresie próbnym.

INŻYNIER BUDOWY – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór nad podwykonawcami i zgodnością prowadzonych przez nich prac z projektem wykonawczym,
 • Dbanie o dotrzymywanie warunków umów przez podwykonawców, w tym w szczególności wykonanie prac zgodnie z dobrymi praktykami, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymywanie porządków na placu budowy,
 • Współpraca z kierownikiem projektu i komórkami organizacyjnymi firmy,
 • Sporządzanie dokumentacji z postępów prac (raporty, dokumentacja fotograficzna),
 • Prowadzenie odbiorów częściowych i końcowych z inwestorem,
 • Nadzór nad stanem materiałowym na placu budowy i koordynacja zamówień z logistykiem; w wyjątkowych sytuacjach dostarczenie brakujących materiałów
 • Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych
 • Udział w procesach energetyzacji stacji transformatorowych
 • Sporządzanie protokołów pomiarowych
 • Konfiguracja urządzeń komunikacyjnych

Nasze wymagania

 • Preferowane wykształcenie wyższe techniczne związane z energetyką, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (od poniedziałku do piątku);
 • Doświadczenie w pracach budowlanych/elektrycznych;
 • Znajomość oprogramowania Pakietu MS Office;
 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, schematów elektrycznych;
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • Otwartość na nowe doświadczenia, dokładność, terminowość, komunikatywność, kreatywność;
 • Mile widziane:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Znajomość zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii;
 • Uprawnienia SEP powyżej 1kV;
 • Znajomość języka angielskiego.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin po okresie próbnym (lub inną formę odpowiadającą naszym Kandydatom)
 • Udział w różnorodnych i ciekawych projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Przyjazną i bardzo dobrą atmosferę w pracy

Inżynier budowy z uprawnieniami wykonawczymi

Twój zakres obowiązków:

 • Kontrola poszczególnych etapów budowy,
 • Koordynowanie pracy podwykonawców,
 • Kontrola jakości świadczonych przez podwykonawców prac,
 • Raportowanie do Kierownika Budowy w zdefiniowanej formie i częstotliwości,
 • Przygotowanie obmiarów do wyceny ofert,
 • Nanoszenie zmian w projektach,
 • Obsługa dokumentacji technicznej i projektowej,
 • Przegląd, kontrolna i ocena dokumentacji technicznej,
 • Monitorowanie terminowości dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontrola pod względem zgodności dostaw z harmonogramem i zweryfikowaną dokumentacją techniczną,
 • Nadzór nad usunięciem niezgodności w dokumentacji technicznej,
 • Sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów oraz ich zgodności z wymogami prawa,
 • Sprawdzanie protokołów z odbiorów,
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej / powykonawczej,
 • Sprawdzanie zgodności dokumentacji odbiorowej z dokumentacją projektową pod kątem zgodności z umową na budowę oraz przepisami prawa,
 • Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej, odbiorowej i koncesyjnej oraz korespondencji; sprawdzenie i potwierdzanie zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanym obiektem, kompletności dokumentacji odbiorowej i przekazanie do archiwum zamawiającego po zakończeniu budowy.

Nasze wymagania:

 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi – warunek konieczny,
 • Wykształcenie wyższe kierunek budownictwo,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (od poniedziałku do piątku),
 • Doświadczenie w pracach ziemnych, budowlanych, konstrukcyjnych (lekkie konstrukcje stalowe),
 • Znajomość oprogramowania Pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Otwartość na nowe doświadczenia, dokładność, terminowość, komunikatywność, kreatywność,

Mile widziane:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii,
 • Znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin po okresie próbnym (lub inną formę odpowiadającą naszym Kandydatom)
 • Udział w różnorodnych i ciekawych projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • Przyjazną i bardzo dobrą atmosferę w pracy.

Asystent Projektanta

Twój zakres obowiązków:

 • Projektowanie instalacji elektrycznych farm fotowoltaicznych, stacji transformatorowych, przyłączy elektroenergetycznych SN,
 • tworzenie dokumentacji technicznej,
 • Dobór rozwiązań technicznych do wymagań klienta,
 • Prowadzenie uzgodnień z OSD oraz jednostkami administracyjnymi,
 • Prowadzenie wsparcia technicznego dla klientów firmy,
 • Doradztwo w zakresie oferowanych produktów i rozwiązań,
 • Kontakt z klientami – obsługa telefoniczna, korespondencja elektroniczna, spotkania,
 • Dbałość o rozwój oraz wizerunek firmy.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek elektrotechnika lub energetyka),
 • Doświadczenie w projektowaniu w branży elektrycznej / OZE,
 • Umiejętność czytania i tworzenia schematów elektryki i automatyki,
 • Umiejętność doboru komponentów instalacji fotowoltaicznych,
 • Dobra znajomość oprogramowania typu CAD,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Minimum komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność organizowania pracy własnej,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin po okresie próbnym (lub inną formę odpowiadającą naszym Kandydatom),
 • Udział w różnorodnych i ciekawych projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • Przyjazną atmosferę w pracy.