Skip to main content

SOLARTECH to wykonawca farm fotowoltaicznych. Projektujemy, budujemy pod klucz, uruchamiamy, prowadzimy proces administracyjny, pozyskujemy lokalizację.

Klientom oferujemy kompleksową obsługę inwestycji – zaprojektowanie instalacji z wykorzystaniem rozwiązań najbardziej korzystnych dla produkcji energii, poniesionych nakładów na budowę – zwrotu z inwestycji.

Budujemy zarówno w oparciu o istniejące projekty, aktualizując projekt farmy jak i pozyskujemy grunty pod nowe lokalizacje.

Prowadzimy proces administracyjny, uzyskujemy warunki przyłączenia, pozwolenie na budowę farmy, linii kablowej, ustalamy miejsce przyłączenia. Uzyskujemy wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia.

Wspieramy inwestora w przystąpieniu do aukcji URE i w sprzedaży energii. Po zakończeniu budowy oferujemy obsługę serwisową, monitoring teletechniczny i wizyjny.

Zbudowaliśmy kilkadziesiąt farm o mocy do 1 MW, na obszarze całej Polski. W 2020 r. wykonaliśmy pierwsze w Grupie PGE S.A. 4 farmy, realizujemy 20 instalacji dla chińskiego inwestora – Chint oraz 31 dla RPower.

W swoim dorobku mamy realizację 17 farm dla grupy Hanwha Q-Cells oraz kilkanaście inwestycji dla grup Budimex, PGE S.A., gmin, inwestorów prywatnych.

Właściciel firmy – Bartłomiej Zysiński jest współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PV Polska) oraz pomysłodawcą i współtwórcą Polskiej Izby Magazynowania Energii. To uczestnik licznych wystąpień publicznych, wielokrotny panelista konferencji branżowych; należy do wąskiego grona specjalistów i najbardziej rozpoznawalnych osób w branży źródeł odnawialnych.

Inwestujemy i rozbudowujemy Zespół, który jest naszą największą wartością w sprawnej realizacji kontraktów. Dział Projektowy i Dział Deweloperski odpowiadają za jakość projektową, dokumentację techniczna, współpracę z administracją i relacje inwestorskie. Dział Realizacji odpowiada za harmonogram, wykonanie mechaniczne farmy i logistykę dostaw. Zadaniem Działu Technicznego jest energetyzacja farmy, w tym zgranie harmonogramów z OSD, w zakresie budowy punktu przyłączeniowego oraz linii zasilającej oraz integracja farm poprzez system SCADA z OSD i z Inwestorem. Obecna struktura umożliwia nam metodyczną realizację równolegle kilkudziesięciu projektów w całej Polsce.