Skip to main content

Polski wykonawca farm fotowoltaicznych Solartech Sp. z o.o. oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) nawiązały współpracę w zakresie szkolenia przyszłych kadr na rzecz rozwoju energetyki słonecznej. Kooperacja obejmie wspólne przygotowywanie specjalistów oraz realizację badań związanych z rozwojem OZE i technologii w Polsce. 

1 czerwca 2023 r. prezes Solartech Bartłomiej Zysiński oraz dr. hab. inż. Bogdan Dróżdż, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW i Andrzej Szmalc, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, złożyli podpisy pod porozumieniem o współpracy w zakresie dydaktyki.

Umowa przewiduje szkolenie pracowników Solartech w ramach kursów specjalistycznych lub studiów podyplomowych. Solartech zobowiązał się do współpracy z pracownikami naukowymi i badawczymi oraz przyjmowania ich na staże. Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji będą mieli możliwość odbycia praktyk i stażów zawodowych związanych z temat prowadzonych badań i prac dyplomowych. Przedstawiciel Solartech zobowiązał się do wspólnego organizowania kursów, seminariów, konferencji naukowych. Celem będzie też prowadzenie badań naukowych.

Jestem ogromnie usatysfakcjonowany podpisanym porozumieniem ze względu na to, że SGGW należy do jednych z najbardziej nowoczesnych uczelniprzygotowujących kadry do pracy w sektorach związanych z innowacyjnymi technologiami jak energetyka słoneczna. Prężnie rozwijające się podmioty jak Solartech potrzebują kadr z unikatowymi umiejętnościami w zakresie inżynierii, ochrony środowiska, IT, ekonomii i finansów czy też informatyki. Co istotne, uczelnia jest ośrodkiem naukowo-badawczym, co rodzi nadzieje na przyszłe synergie w zakresie rozwoju nowych rozwiązań. Chcemy umożliwić polskim naukowcom testowanie własnych pomysłów– powiedział Bartłomiej Zysiński.

SGGW jest uczelnią otwartą na współpracę z podmiotami, a synergie nauka-biznes przynoszą realne korzyści dla przyszłych absolwentów studiów oraz firm, które mogą liczyć na zatrudnienie specjalistów z odpowiednimi kompetencjami i solidną wiedzą. Nic więc dziwnego, że na studia w SGGW decyduje się coraz więcej kandydatów.

– Współpraca z firmą Solartech otwiera przed nami niezwykłe możliwości rozwoju, badania i edukacji w dziedzinie energii odnawialnej oraz technologii fotowoltaicznych. Nawiązując tę współpracę, podkreślamy nasze zaangażowanie w przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.Dzięki nowemu partnerstwu nasz wydział będzie miał dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych w dziedzinie fotowoltaiki. Będziemy mogli wspólnie prowadzić badania nad efektywnością paneli fotowoltaicznych, magazynowaniem energii oraz optymalizacją systemów związanych z produkcją i dystrybucją energii słonecznej. Będziemy również oferować naszym studentom unikalne możliwości zdobywania praktycznego doświadczenia i uczestnictwa w projektach badawczych związanych z energią odnawialną. Jestem przekonana, że ta współpraca przyniesie obopólne korzyści oraz przyczyni się do postępu w dziedzinie energii odnawialnej – dr inż. Magdalena Dąbrowska, prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji.

SGGW w ramach porozumienia zobowiązała się wraz z Solartech do doskonalenia metod i procesów kształcenia tak, aby umiejętności praktyczne zdobyte przez studentów w większym stopniu odpowiadały potrzebom rozwijającego się sektora OZE.

****

Solartech – Polska spółka będąca jednym z największych wykonawców farm fotowoltaicznych w Polsce i w Europie. Na zlecenie największych deweloperów na rynku energetyki słonecznej realizuje projekty fotowoltaiczne „pod klucz”, w formule EPC. Usługi firmy obejmują projektowanie farm, budowę, permitting oraz obsługę serwisową i monitoringi techniczne. Solartech stawia na bezpieczeństwo, innowacje i łączenie farm fotowoltaicznych w synergie z innymi technologiami jak magazyny energii https://solartech.pl/ #teamSOLARTECH

SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to najstarsza w kraju uczelnia rolnicza i przyrodnicza, której początki sięgają 1816 roku. Uczelnia jest prężnym ośrodkiem akademickim, cieszącym się uznaniem i niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży i kadry dydaktycznej w kraju i za granicą, cenionym za dbałość o jakość kształcenia, wierność najlepszym tradycjom uniwersyteckim, otwartość na zmiany oraz dynamiczny rozwój.

Uczelnia oferuje 40 kierunków studiów (w tym 9 prowadzonych w języku angielskim): od przyrodniczych i technicznych, po weterynarię, kierunki społeczne czy ekonomiczne i kształci blisko 16000 studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych oraz w ramach międzynarodowej wymiany studentów.https://www.sggw.edu.pl/

Kontakt:

Andrzej Świerszcz,

Specjalista ds. Komunikacji i Marketingu

Tel. +48 885 957 178

andrzej.swierszcz@solartech.pl