Skip to main content

Od 2023 r. współpracujemy z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) w ramach porozumienia z Wydziałem Inżynierii Produkcji. Studenci kierunku „Technologia Energii Odnawialnej” mieli okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej na jednej z farm fotowoltaicznych wybudowanych przez SOLARTECH. To była doskonała okazja, by zobaczyć, jak w praktyce wygląda budowa i zarządzanie farmami PV, co znacząco wzbogaciło ich wiedzę teoretyczną.

#teamSolartech to doświadczona grupa inżynierów, projektantów i managerów, którzy aktywnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z przyszłymi specjalistami branży OZE w Polsce. Nasz zespół jest zaangażowany w rozwój odnawialnych źródeł energii i z wielką radością przyjmuje na siebie rolę mentora dla studentów oraz młodych profesjonalistów, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje w zakresie energetyki słonecznej.

Podczas wizyty, wiceprezes ds. technicznych, Adam Janus, podzielił się z uczestnikami cennymi informacjami na temat uwarunkowań budowy farm fotowoltaicznych w Polsce. Była to pierwsza z serii zaplanowanych wizyt, które mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami rozwoju instalacji słonecznych. Tego rodzaju inicjatywy są kluczowe dla budowania solidnych fundamentów pod przyszłe kadry, które będą odpowiedzialne za dalszy rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju.

Jedną z naszych głównych misji jest współpraca z SGGW w zakresie przygotowywania nowych specjalistów do rozwijającego się sektora energetyki słonecznej w Polsce. Jesteśmy dumni z partnerstwa z jedną z najbardziej renomowanych uczelni w Polsce, która kształci przyszłe kadry na potrzeby transformacji energetycznej. Wierzymy, że takie inicjatywy przyczynią się do dynamicznego rozwoju OZE w Polsce, a także do osiągnięcia ambitnych celów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Współpraca z SGGW

Przypomnijmy, że 1 czerwca 2023 r. prezes Solartech Bartłomiej Zysiński oraz dr. hab. inż. Bogdan Dróżdż, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW i Andrzej Szmalc, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, złożyli podpisy pod porozumieniem o współpracy w zakresie dydaktyki.

Umowa przewiduje szkolenie pracowników Solartech w ramach kursów specjalistycznych lub studiów podyplomowych. Solartech zobowiązał się do współpracy z pracownikami naukowymi i badawczymi oraz przyjmowania ich na staże. W ramach porozumienie Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji będą mieli możliwość odbycia praktyk i stażów zawodowych związanych z temat prowadzonych badań i prac dyplomowych.

SGGW w ramach porozumienia zobowiązała się wraz z Solartech do doskonalenia metod i procesów kształcenia tak, aby umiejętności praktyczne zdobyte przez studentów w większym stopniu odpowiadały potrzebom rozwijającego się sektora OZE.