Skip to main content

Za nami szereg ciekawych dyskusji i spotkań, które odbyły się podczas kolejnej edycji konferencji Solarplaza w Warszawie. Nie zabrakło dyskusji o perspektywach rozwoju rynku EPC, w rozwoju którego uczestniczy Solartech.

Podczas wydarzenia reprezentował nas prezes Bartłomiej Zysiński.

– Rynek EPC to mały rynek, ale rozkwitający od wielu lat. Obserwujemy globalne zmiany, ale pojawiają się też wyzwania jak ograniczone moce przyłączeniowe. Zarządzamy obecnie wieloma projektami farm fotowoltaicznych w Polsce. Rozwijamy się, doskonalimy, wdrażamy coraz więcej rozwiązań technologicznych, aby móc zarządzać potencjałem projektów. Konsumpcja potencjalnego rynku będzie trwała w dłuższej perspektywie – powiedział prezes Zysiński podczas wydarzenia.