Skip to main content

Dziś rusza premiera niezależnego eksperckiego raportu „Elastyczność energetyczna w Polsce” będącego kompleksowym podsumowaniem aktualnych badań i wiedzy na temat elastyczności energetycznej. Wśród ekspertów znalazła się Bartłomiej Zysiński, prezes SOLARTECH. 

O raporcie

Raport „Elastyczność energetyczna w Polsce” stanowi wskazówkę dla decydentów i inwestorów, którzy chcą zaangażować się w proces transformacji rynku energii odnawialnej. Dostarcza cennych informacji, które pomogą podjąć odpowiednie decyzje i zainwestować w przyszłość energii odnawialnej w Polsce.

Oprócz szczegółowej analizy polskiego systemu elektroenergetycznego zawiera m.in.:

 • przegląd źródeł energii odnawialnych w Polsce i perspektywy ich rozwoju;
 • ocenę elastyczności w długim okresie, w tym ocenę potencjalnych mocy zainstalowanych w Polsce;
 • analizę polityki i regulacji rynku energii odnawialnej w Polsce;
 • ocenę potencjału technologicznego i infrastrukturalnego polskiego systemu energetycznego;
 • przegląd aktualnych projektów elastyczności energetycznej w Polsce, w tym projektów magazynowania energii;
 • kierunki rozwoju technologii i polityki elastyczności energetycznej.

Opracowanie wzbogacono o opinie ekspertów z organizacji branżowych i biznesów kształtujących oblicze polskiej elektroenergetyki.

Główne wnioski

Elastyczność energetyczna to kluczowy element dla przyszłości zrównoważonej energetyki, umożliwiający skuteczne zarządzanie zmiennością popytu i podaży energii w złożonym ekosystemie energetycznym.

Usługi związane z elastycznością energetyczną zapewniają operatorom przede wszystkim zwiększenie efektywności i poprawę bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego poprzez utrzymanie równowagi bilansowej i wymaganego poziomu mocy.  

Raport omawia prognozowane korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne, które wynikają ze stosowania rozwiązań elastyczności energetycznej:

 • poprawa efektywności energetycznej sieci elektroenergetycznych,
 • poprawa jakości i niezawodności dostawy energii,
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
 • oszczędności dla odbiorców,
 • rozwój techniki i nowych technologii,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
 • nowe możliwości dla konsumentów.

W związku z tym perspektywy rozwoju usług elastyczności energetycznej są bardzo obiecujące. Zbyt wolna modernizacja i rozwój infrastruktury energetycznej sprawiają, że coraz pilniejsze staje się zapewnienie ciągłej i stabilnej pracy sieci i systemów elektroenergetycznych.

W raporcie omówione zostały potencjalne kierunki rozwoju usług elastyczności:

 • rozwój technologii i techniki w obszarach pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji energii,
 • współpraca między sektorami energetycznym, przemysłowym i transportowym,
 • integracja systemów energetycznych,
 • rozwój rynków/platform potrzebnych do sprzedaży i zakupu usług elastyczności,
 • współpraca międzynarodowa,
 • doskonalenie regulacji prawnych sprzyjających elastyczności energetycznej.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie:

>>> https://elastycznoscenergii.pl

Eksperci

Barbara  Adamska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Janusz Gajowiecki – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – Akademia Górniczo Hutnicza, Krzysztof Kochanowski – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii, Wojciech Kubak – Business Development Manager Danfoss Drives, Michał Michulec – Business Development Manager Danfoss Drives, Jacek Misiejuk – Prezes Zarządu ENEL X Polska, Jacek Stankiewicz – Prezes Zarządu Elsta sp. z o.o., Remigiusz Szlendak – Główny Specjalista ds. DSR w Enspirion Grupa ORLEN, Michał Wypychewicz – Chief Executive Officer ZPUE S.A., Bartłomiej Zysiński – Prezes Zarządu Solartech Sp. z o.o.

Patronat merytoryczny

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka

Patronat branżowy

Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności, Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polski Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Patronat medialny

e-magazyny.pl

Partnerzy technologiczni

Danfoss, Elsta, Neisa

#RaportElastycznośćEnergetyczna #MagazynyEnergii #Mikrosieci

O Danfoss:

Danfoss tworzy zaawansowane technologie, które umożliwiają budowanie lepszego jutra, opartego na inteligentnych i efektywnych rozwiązaniach. W rozwijających się miastach na całym świecie zapewniamy dostawy świeżej żywności i optymalny komfort w domach i biurach, jednocześnie odpowiadając na potrzebę zapewnienia energooszczędnej infrastruktury, połączonych systemów i zintegrowanych z nimi źródeł energii odnawialnej.  Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w takich sektorach, jak chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, przetwarzanie energii, sterowanie silnikami oraz w zakresie pojazdów i maszyn przemysłowych. Początki naszej innowacyjnej inżynierii sięgają 1933 roku. Obecnie Danfoss zajmuje wiodącą pozycję na rynku, zatrudniając ponad 40 000 osób i obsługując klientów w ponad 100 krajach. Jesteśmy prywatną firmą należącą do rodziny założycieli.

Więcej informacji na stronie www.danfoss.pl i www.danfoss.com

O Elsta

Elsta działa na rynku od 1988 roku. Podstawę oferty stanowią kompleksowe usługi w zakresie produkcji i dostaw urządzeń elektrycznych dla przemysłu. Projektujemy i dostarczamy rozwiązania zwiększające elastyczność energetyczną naszych klientów takie jak magazyny energii, stacje transformatorowe czy rozdzielnice niskiego i średniego napięcia. Posiadamy kompetencje związane z projektowaniem części elektrycznej dla obiektów przemysłowych, kompletacją dostaw, pracami instalacyjnymi oraz serwisem. Wykonujemy prace w zakresie rozwiązań automatyki i sterowania. Elastyczność oferty połączona z fachową wiedzą umożliwia dostosowanie projektu i sposobu jego wykonania do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Więcej informacji na stronie www.elsta.pl

O Neisa

Jesteśmy grupą zrzeszającą specjalistów  z dziedziny automatyki, elektryki i energetyki przemysłowej.  Zajmujemy się autoryzowaną sprzedażą i serwisem przemienników częstotliwości. Wykonujemy przeglądy napędów elektrycznych oraz mechaniki na obiektach przemysłowych w Polsce i za granicą.

Więcej informacji na stronie www.neisa.pl