Skip to main content

Polski wykonawca farm fotowoltaicznych Solartech nawiązał współpracę z CLARITASInvestments, inwestorem z siedzibą w Holandii, działającym w obszarze odnawialnych źródeł energii.

7 lutego 2023 roku przedstawiciele obu spółek podpisali umowę ramową zakładającą rozwój systemów magazynowania energii w technologii bateryjnej na terenie Polski. Celem współpracy jest stworzenie w Polsce platformy projektów bateryjnych magazynów energii (BESS) o łącznej mocy 500 MW. Projekty magazynów energii będą rozwijane zarówno jako samodzielne instalacje (stand-alone), jak również w połączeniu z farmami fotowoltaicznymi (co-located).

Solartech jest jednym z największych wykonawców farm fotowoltaicznych w Polsce. Realizuje projekty OZE „pod klucz”, co obejmuje kompletne działania takie jak pozyskiwanie gruntów pod inwestycje, projektowanie instalacji PV, uzyskiwanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, budowę i uruchomienie instalacji OZE. Eksperci Solartech wspierają inwestorów w sprzedaży energii z farm oraz w przystąpieniu do aukcji OZE organizowanych przez Prezesa URE. Po zakończeniu budowy oferuje obsługę serwisową, monitoring teletechniczny i wizyjny. Dotychczas spółka zbudowała kilkadziesiąt farm o mocy do 1 MWna obszarze całej Polski. W 2020 roku wykonała pierwsze w Grupie PGE S.A. 4 farmy fotowoltaiczne. Realizuje obecnie jedne z największych farm fotowoltaicznych PV Jeziórko i PV Augustynka. Ponadto prowadzi projekty dla zagranicznych inwestorów. Właściciel firmy – Bartłomiej Zysiński – jest współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PV Polska) oraz pomysłodawcą i współtwórcą Polskiej Izby Magazynowania Energii.

CLARITAS jest pan-europejskim inwestorem działającym aktywnie na rzecz transformacji energetycznej, koncentrującym się na projektach typu greenfield i early-stage. Inwestuje w przyszłościowe modele biznesowe i tworzy platformy inwestycyjne wysokiej jakości aktywów z korzyścią dla nowoczesnej infrastruktury energetycznej. CLARITAS jest aktywnym graczem na polskim rynku OZE od 2018 roku, gdzie rozwija wielkoskalowy portfel generacyjny w obszarze energetyki odnawialnej.

Magazyny energii to klucz do skutecznej transformacji energetycznej w Polsce. Moc zainstalowana w OZE w Polsce przekroczyła poziom 22 GW, a fotowoltaika jest jednym z największych źródeł energii odnawialnej. Aby zrobić kolejny krok dalej, musimy pilnie podążać w stronę wykorzystywania produkowanej energii w jeszcze bardziej efektywny sposób. Magazyny energii są niezbędnym elementem w synergiach nowoczesnych rozwiązań technologicznych, który rozwiązują takie wyzwania jak pogodozależność generacji energii z OZE. Jesteśmy przekonani, że współpraca z CLARITASprzyniesie realne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju – mówi Bartłomiej Zysiński, prezes Solartech.

Dla CLARITAS to kolejna umowa jaką zawieramy w segmencie BESS wierząc, że rozwój usług magazynowania energii usprawni polską sieć elektroenergetyczną. Docelowo chcemy zbudować portfel magazynów o skali GW-atowej i staramy się to robić z partnerami o bogatym doświadczeniu na rynku. Cieszę się ze współpracy z Solartech, który oprócz wiedzy o rozwijaniu tego typu projektów ma też praktyczne doświadczenia z fazy budowy i eksploatacji. To pozytywnie rzutuje na jakość projektów oraz nasze możliwościdalszego rozwoju i oferowania partnerom najlepszych dostępnych rozwiązań– mówi Michał Kopyś, Country Director Poland, CLARITASInvestments.

Magazyny energii to technologia będąca jednym z filarów transformacji energetycznej. Są doskonałym narzędziem wspierającym stabilizację pracy sieci poprzez równoważenie podaży i popytu na energię elektryczną. Jako nowoczesna technologia może zapewnić usługi poprawiające pracę systemu elektroenergetycznego, począwszy od niwelowania problemów z napięciem, poprzez zapewnienie rezerwy mocy, aż po usługi przywracania systemu elektroenergetycznego w przypadku przerwy w dostawie energii. Dzięki tym funkcjom magazyny energii pomagają optymalizować koszty inwestycji wytwórczych i nakładów na modernizację sieci, przyczyniając się do obniżenia rachunków odbiorców końcowych.